Wie zijn wij?

niet van toepassing

Leergeld Enschede maakt het mogelijk dat kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen, die moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen, mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Gezinnen die in Enschede wonen en een inkomen hebben, dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau), kunnen klant bij ons worden. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, werk of eigen bedrijf hebben.

Leergeld Enschede werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Leergeld helpt kinderen met zaken als een fiets, computer, schooltas en gymkleding of vergoedt de kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek. Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt (een deel van de kosten van) de contributie van een sportvereniging of betaalt bijvoorbeeld muziek- of danslessen. Ook vergoeden wij kleding en andere spullen voor sport en cultuuractiviteiten.

Structuur van de organisatie

Leergeld Nederland en het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn landelijke concepten die lokale invulling krijgen. Voor de directe hulp aan kinderen zijn er op dit moment meer dan 113 Leergeldstichtingen actief in Nederland in 75% van de gemeenten. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote plaatselijke betrokkenheid. Samen vormen deze stichtingen de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland met een landelijk bureau in Den Bosch.

Leergeld Enschede werkt met vrijwilligers en een aantal betaalde krachten. Het bestuur van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur is eindverantwoordelijk.

Onze vrijwilligers

Leergeld Enschede werkt met goed opgeleide vrijwilligers. Vrijwilligers bezoeken (nieuwe) klanten voor een intakegesprek of doen de intake telefonisch. Ze bespreken met de klant wat de kinderen nodig hebben. Na de intake verwerkt de vrijwilliger de aanvraag administratief in het digitale dossier van de klant.

Dagelijkse leiding

  • Carmen de Jong (Co√∂rdinator)

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering hiervan. Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Willem-Jaap Zwart, voorzitter
  • Michel van Sluijs, secretaris
  • Berto Janssen, penningmeester
  • Marcel Disberg, lid
  • Wendy Rijntjes, lid
  • Renate Klokman, lid

Vertrouwenscontactpersoon

  • Caroline ten Have (Leergeld Enschede)

Vertrouwenspersoon

  • Sonja Muckenheim (M-Pact)