ANBI registratie

niet van toepassing

Wij zijn voorzien van een ANBI registratie

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Enschede heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.
Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
Zie voor de meest actuele regelgeving rondom giften en ANBI de site van de belastingdienst.

ANBI registratie

Stichting Fondswerving Fondswerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen. Beter bekend als:

Stichting Leergeld Enschede
Inschrijfdatum 01-01-2008
RSIN 819363649

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede
Inschrijfdatum 17-05-2011
RSIN 850581230

ANBI publicatie: