Doe mee

niet van toepassing

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan ondersteuning door middel van een laptop of muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Uw  bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Doe mee als vrijwilliger

Wilt u zich inzetten voor gezinnen in uw omgeving. Leergeld Enschede is altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers. Lijkt het u leuk om op bezoek te gaan bij onze nieuwe klanten of wilt u ze bellen voor een intakegesprek?

Stichting Leergeld Enschede werkt met goed opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers komen bij de gezinnen thuis voor een intakegesprek of doen dit telefonisch. Zij kijken samen met u naar de voorzieningen waarvan gebruikt gemaakt kan worden en nemen in alle vertrouwelijkheid de aanvragen op. Na de intake zorgt de vrijwilliger ervoor dat de aanvraag voor ingediend en dat deze wordt aangeboden ter beoordeling.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 

Mail dan naar info@leergeldenschede.nl


Doe mee als donateur, sponsor of partner

Donaties & sponsoring


Eenmalige gift

Je kan een eenmalige gift geven op twee manieren:

  1. Zelf donatie overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0141 8698 01 ten name van Stichting Leergeld Enschede.
  2. Gebruik het formulier bovenaan de pagina om via iDeal snel en veilig te betalen.

Periodieke gift

Door elke maand een vast bedrag te geven, kunnen we beter bouwen aan Stichting Leergeld Enschede. Het geeft ons de mogelijkheid om met meer zekerheid kinderen te helpen. Geef een gift:

  1. Download de overeenkomst via de link
  2. Vul hem in en mail naar administratie@leergeldenschede.nl

Wij zijn voorzien van een ANBI Registratie

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Enschede heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.

Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Zie voor de meest actuele regelgeving rondom giften en ANBI de site van de belastingdienst.

Stichting Fondswerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen. Beter bekend als: Stichting Leergeld Enschede

Inschrijfdatum 01-01-2008
RSIN 819363649

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede
Inschrijfdatum 17-05-2011
RSIN 850581230

Project sponsoring

Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede starten regelmatig nieuwe projecten of samenwerkingen om kinderen structureel te helpen. U kunt (een deel van) zo’n project ondersteunen. Lopende projecten zijn:

Schooltasproject
Kinderen die naar groep 1, groep 5 of het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een gevulde schooltas.

Laptopproject
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een laptop of Chromebook aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Smartphoneproject
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een smartphone aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Menstruatiearmoede project
Jeugdigen binnen de doelgroep ontvangen 4 keer per jaar een waarde cheque voor de aanschaf van de voor hen geschikte producten.

Heeft u een leuk idee of wilt u aanhaken bij een van de lopende projecten? Neem dan contact met ons op.

Partner

Wilt u graag een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Stuur een e-mail naar: info@leergeldenschede.nl of bel naar 053 203 40 19.