Als donateur, sponsor of partner

niet van toepassing

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede helpen kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind in Enschede gewoon mee kan doen, ook als er thuis weinig geld is.

Wij kunnen kinderen helpen met bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen, zwemles of vergoeding van de muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Ook bieden wij samen met onze partners regelmatig leuke activiteiten aan.

Zo kunnen alle kinderen toch deelnemen, kennis opdoen en hun vaardigheden ontwikkelen. Ze kunnen hun talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig meedoen in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dan ook dat alle kinderen kunnen meedoen.

Samen met een enthousiast team proberen wij zoveel mogelijk Enschedese gezinnen te helpen! Met jullie bijdrage kunnen wij nog meer kinderen in Enschede helpen.

Doe mee als donateur, sponsor of partner

Donaties & sponsoring


Eenmalige gift

Je kan een eenmalige gift geven op twee manieren:

  1. Zelf donatie overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0141 8698 01 ten name van Stichting Leergeld Enschede.
  2. Gebruik het formulier bovenaan de pagina om via iDeal snel en veilig te betalen.

Periodieke gift

Door elke maand een vast bedrag te geven, kunnen we beter bouwen aan Stichting Leergeld Enschede. Het geeft ons de mogelijkheid om met meer zekerheid kinderen te helpen. Geef een gift:

  1. Download de overeenkomst via de link
  2. Vul hem in en mail naar administratie@leergeldenschede.nl

Wij zijn voorzien van een ANBI Registratie

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Enschede heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.

Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor. U kunt kiezen of je de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet.

Zie voor de meest actuele regelgeving rondom giften en ANBI de site van de belastingdienst.

Stichting Fondswerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen. Beter bekend als: Stichting Leergeld Enschede

Inschrijfdatum 01-01-2008
RSIN 819363649

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede
Inschrijfdatum 17-05-2011
RSIN 850581230

Project sponsoring

Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede starten regelmatig nieuwe projecten of samenwerkingen om kinderen structureel te helpen. Je kunt (een deel van) zo’n project ondersteunen. Lopende projecten zijn:

Schooltasproject
Kinderen die naar groep 1, groep 5 of het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een gevulde schooltas.

Laptopproject
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een laptop of Chromebook aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Smartphoneproject
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een smartphone aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Menstruatiearmoede project
Jeugdigen binnen de doelgroep ontvangen 1 keer per jaar een waarde cheque voor de aanschaf van de voor hen geschikte producten.

Heb je een leuk idee of wil je aanhaken bij een van de lopende projecten? Neem dan contact met ons op.

Stuur een e-mail naarinfo@leergeldenschede.nl of bel naar 053 203 40 19.

Partner

Graag een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 053 203 40 19, maar u kunt ook een e-mail sturen naar info@leergeldenschede.nl